Nedanstående turnéschema är preliminärt och kan komma att ändras. Turnéansvarig är Maud Nyberg. Kontakt per telefon: 018-714682. Utförlig information om respektive föreställningstillfälle får du genom att klicka i tabellen. Informationen presenteras i rutan snett ned till höger.Kontakta oss om Du som arrangör vill ha med dina uppgifter i vår utvidgade turnéinformation. Sortera tabellen efter önskad rubrik. Klicka bara i kolumnens rubrik.
Information om turnéplanenSkriv ut hela  turnéplanen från dagens datum
Datum Tid Föreställning Lokal Ort Län
{datum} {tid} {fst} {lokal} {ort} {län}
Nästa föreställning ges
{datum} kl {tid}
{fst}
{lokal} i {ort}

Här nedan visas närmast kommande föreställning.
Klicka i tabellen här bredvid för att se information om annat datum.

  • Vald föreställning
  • Mer information
{datum}  kl {tid}
{fst}
{lokal}   i   {ort}   Län: {län}
Biljettbokning: {tfn}
Biljettpris: {pris}
Här anges i förkommande fall information som kommer från våra arrangörer:

{omfst}

Gå tillbaka till föresgående sida